- نیکادر ، تولیدکننده درب اتوماتیک کرکره ای و شیشه ای ، فروش تیغه و موتور

تلفن کارخانه : 086-33677694