اجزای درب اتوماتیک شیشه ای

نوشته شده در تاریخ : 01/02/1396

?اپراتور

 به مجموعه ی قطعات مکانیکی و کنترلی درب های اتوماتیک شیشه ای شامل #موتور، #مدار_کنترل، #تسمه ، #هنگر ، #هرزگرد و .. گفته می شود که وظیفه حمل لت های متحرک درب های اتوماتیک شیشه ای را به عهده دارد.

?سوویچ

سوییچ در واقع دکمه ای بر روی اپراتور است که برق ورودی اپراتور را در هنگام نصب یا تعمیر قطع و وصل میکند.

?سنسور فعال سازی (چشمی)

چشمی جهت تشخیص زمان باز یا بسته شدن اتوماتیک درب استفاده می شوند.

توجه: در تصویر فوق محل های متفاوتی که میتوان سنسورها را در آنجا نصب کرد نشان داده شده است.

?سنسور ایمنی

سنسور ایمنی نیز وظیفه ی تشخیص افراد در نزدیکی درب را به عهده دارد.

توجه: به هر دلیلی سنسور فعال سازی حضور فرد را تشخیص ندهد، این سنسورها می توانند عملکرد اتوماتیک درب ها را به خوبی پشتیبانی کنند.

?کتیبه

می تواند از شیشه یا متریال دیگر جهت زیبایی هرچه بیشتر برای پوشاندن فاصله بین درب با دیوار استفاده شود

?سر درب

 در واقع قسمتی از دیواره ی اپراتور می باشد. اجزای اپراتور داخل این پوشش قرار میگیرد.

?لت متحرک

شیشه سکوریت در قابی از جنس پروفیل آلومینیوم می باشد که در داخل ریل واقع در اپراتور درب های اتوماتیک شیشه ای توسط هانگر ها بر روی تسمه جابجا می شود.

?لت ثابت

 به قسمتی از درب میگویند که ثابت می ماند.

?قفل

 جهت ثابت نگه داشتن لت های متحرک استفاده می شود.