درجه حفاظتی چیست

نوشته شده در تاریخ : 21/01/1396

حتما شما هم در زمان مطالعه کاتالوگ تجهیزات الکتریکی مانند دوربین های مداربسته، موتور کرکره برقی و یا اقلام درب های اتوماتیک بارها و بارها با عباراتی از قبیل IP68، IP44 و … روبرو شده اید اما این عبارت چیست و چه مفهومی دارد؟

درجه حفاظت یا IP Code اصطلاحی است که بر اساس آن میزان حفاظت محفظه تجهیزات الکتریکی از نظر نفوذ در برابر عوامل خارجی و نفوذ آب مشخص می شود.

رقم اول پس از IP که عددی بین ۰ تا ۶ است سطح محفاظت در برابر اجسام خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می‌کند. و رقم دوم که عددی بین ۰ تا ۸ است، میزان محفاظت را در برابر نفوذ آب مشخص می‌کند.

نکته: هر چه این رقم‌ها بیشتر باشند میزان حفاظت بیشتر است. همچنین باید توجه داشت عدد دوم صرفا محافظت در برابر نفوذ آب و نه هیچ مایع دیگر مانند انواع اسید، باز و یا هر مایع شیمیایی دیگر می باشد.

IPXY

پارامتر X سطح حفاظت در برابر جسم سخت خارجی و نیز حفاظت افراد را مشخص می کند.

پارامتر Y میزان حفاظت را در برابر نفوذ آب (و نه هیچ مایع دیگر) مشخص می‌کند.


توضیح رقم نخست در IP Code مطابق آی‌ئی‌سی 60529

(X=0) این دستگاه در برابر جسم خارجی محافظتی ندارد.

(X=1) حفاظت محفظه دستگاه در برابر اجسام جامد خارجی با قطر ۵۰ میلی‌متر یا بیشتر. حفاظت تعریف شده برای افراد برابر با پشت دست

(X=2) حفاظت محفظه دستگاه در برابر اجسام جامد خارجی با قطر 12.5 میلی‌متر یا بیشتر. حفاظت تعریف شده برای افراد برابر با یک انگشت

(X=3) حفاظت محفظه دستگاه در برابر اجسام جامد خارجی با قطر 2.5 میلی‌متر یا بیشتر. حفاظت تعریف شده برای افراد برابر با یک ابزار

  

(X=4) حفاظت محفظه دستگاه در برابر اجسام جامد خارجی با قطر 1 میلی‌متر یا بیشتر. حفاظت تعریف شده برای افراد برابر با یک سیم

(X=5) حفاضت شده در برابر نفوذ گرد و غبار. حفاظت تعریف شده برای افراد برابر با یک سیم

(X=6) ضد گرد و غبار. . حفاظت تعریف شده برای افراد برابر با یک سیم


توضیح رقم دوم در IP Code مطابق آی‌ئی‌سی 60529

(Y=0)این دستگاه در برابر نفوذ آب هیچگونه محافظتی ندارد.

(Y=1) ریزش عمودی قطرات آب بر روی دستگاه بر روی آن اثر مضری نخواهد گذاشت.

(Y=2) اگر دستگاه تا ۱۵° نسبت به حالت عادی کج شود چکیدن عمودی آب بر روی آن اثر زیان‌باری نمی‌گذارد.

  

(Y=3) ریزش آب به صورت اسپری تا زاویهٔ ۶۰° از حالت عمودی اثر زیان‌باری ندارد.

(Y=4) پاشش آب روی محفظه ی دستگاه از هر جهتی روی آن اثر زیان‌بار نمی‌گذارد.

(Y=5) آب اسپری شده با جت های آب (6.3 میلی‌متر) بر روی محفظه دستگاه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت.

(Y=6) آب اسپری شده با جت‌های آب قوی (اسپری 12.5 میلی متر) بر روی دستگاه از هر جهتی اثر زیان‌بار نخواهد داشت.

(Y=7) در شرایط تعیین‌شده برای غوطه‌وری از نظر زمان و فشار، نفوذ آب به میزان زیان‌بار به درون محفظه ناممکن خواهد بود (غوطه وری تا عمق یک متر)

(Y=8) دستگاه برای غوطه‌وری دائم در آب در شرایط یادشده توسط سازنده مناسب است. معمولاً این به معنای آن است که وسیله آب‌بندی شده است. با این وجود، در برخی تجهیزات، به معنای آن است که آب می‌تواند نفوذ کند اما اثر زیان‌باری ندارد.