عوامل موثر بر کیفیت درب های کرکره ای

نوشته شده در تاریخ : 22/01/1396

کیفیت درب های اتوماتیک کرکره ای با توجه به موادی که در فرآیند تولید آنها استفاده شده است، همچنین نحوه ی تولید متفاوت است. از مهمترین بخش های یک درب کرکره ای آلومینیومی می توان به تیغه و ریل اشاره کرد که نوعی پروفیل آلومینیوم محسوب می شود. این پروفیل ها طی پروسه ای به نام اکستروژن از بیلت آلومینیوم تولید می شوند.

بیلت:

بیلت آلومینیوم  (Aluminum Billet)  قطعه ای استوانه ای شکل است که از شمس آلومینیوم طی فرآیند ریخته گری تولید شده و در دستگاه پرس اکستروژن قرار میگیرد تا بتوان از آن متناسب با قالب پروفیل آلومینیوم تولید کرد.

بیلت ها را می توان از خاک آلومینیوم، شمش یا ضایعات آلومینیوم به روش های معمولی (کوره های زمینی گاز/گازوئیل سوز) و یا طی فرآیند ریخته گری پیوسته ریخته گری (DC) تولید کرد. همچنین جهت بهبود کیفیت آن ها، طی فرآیندی آنها را همو کرد. که نوع فرآیند تولید بیلت و همچنین مواد انتخابی در این فرآیند مستقیماً در کیفیت نهایی پروفیل آلومینیوم نقش دارد.

هرچه خلوص آلومینیوم در این فرآیند بیشتر باشد، پروفیل تولید شده دارای سختی بیشتری خواهد بود و دوام بیشتری خواهد داشت.

اکستروژن:

اکستروژن یک نوع پردازش بر روی آلومینیوم است. در این عملیات، بیلت آلومینیوم که از قبل گرم شده است و حالت نسبتا خمیری به خود گرفته است با فشار بسیار بالا، از داخل قالب اکستروژن عبور داده میشود. بر اثر این پردازش، بیلت آلومینیوم تغییر شکل داده و شکلی شبیه به قالب اکستروژن به خود میگیرد. در این مرحله بیلت آلومینیوم تبدیل به پروفیل آلومینیوم می گردد.

استفاده از قالب استاندارد، رعایت اصول فنی و وجود واحد کنترل کیفیت در این پروسه تاثیر غیر قابل انکاری در کیفیت نهایی تیغه (پروفیل) های کرکره برقی دارد.

عدم رعایت اصول فنی و استفاده از مواد بازیافتی دو عاملی است که مستقیما بر روی عملکرد و طول عمر درب های کرکره ای اثر منفی می گذارند. این امر باعث میشود قلاب های تیغه ی درب کرکره ای که در زمان باز و بسته شدن کرکره در معرض بیشترین تنش قرار دارد پس از مدتی تغییر شکل دهد و باعث ایجاد سر و صدا در درب های کرکره ای شوند و یا در صورت وجود ناخالصی بیش از اندازه در این قسمت ها بر اثرخستگی فلز ناشی از فعالیت در گذر زمان باعث شکستگی قلاب و ریزش درب کرکره ای خواهد شد.